Login  |  
 
CÁC CÔNG TRÌNH June 10, 2023  
MỘT VÀI CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
Trên khắp thế giới, nhiều mạng thông tin với trên 3 triệu người dùng đã được xây dựng với sự hợp tác của chúng tôi.
16 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và cung cấp công nghệ cho hệ thống mạng CATV-HFC:
 • Mạng CATV đầu tiên tại Czech Republic, Rožnov pod Radhoštěm
 • Mạng CATV cho CABLE PLUS a.s., Czech Republic và Slovakia
 • Mạng HFC cho Intercable, Czech Republic
 • Mạng HFC cho UPC, Slovakia
 • Mạng HFC cho COMCOR, Moscow, Russia
 • Mạng HFC cho Volzskiy, Russia
 • Mạng HFC tại Arkhangelsk, Russia
 • Mạng HFC cho Dattelkabel, Czech Republic
 • Mạng CATV cho các công ty TH cáp nhỏ tại Czech Republic và Slovakia
 • Mạng HFC tại Korea với sự hợp tác của HW Telecom
 • Mạng HFPC tại Aktau, Kazakhstan
 • Nâng cấp mạng HFC cho UPC tại Czech Republic và Slovakia
 • Mạng HFC tại Jakutsk, Russia
 • Mạng HFPC tại Perm, Russia
 • Mạng HFPC tại Volgograd, Russia
 • Mạng HFPC tại UFA, Russia
 • Mạng HFC tại Hà Nội, Việt Nam
 • Mạng HFC tại Hải Phòng, Việt Nam
 • Mạng HFC tại Hải Dương, Việt Nam

17 năm kinh nghiệm trong thiết kế mạng viễn thông quốc gia và tư nhân:
 • Mạng viễn thông cho TESLA Rožnov, Czech Republic
 • Mạng viễn thông cho Czech TELECOM tại vùng bắc Bohemia
 • Mạng viễn thông cho TELECOM tại vùng nam Morava
 • Mạng viễn thông cho Czech TELECOM tại vùng tây Bohemia
 • Mạng viễn thông cho Cable Plus Telecommunications
 • Mạng cáp quang đường dài cho Czech TELECOM
 • Mạng cáp quang đường dài cho Northern Moravian Energetic Corp.

ISO Certificate ISO Certificate
ISO 9001 • IQNet • KEMA
CERT. NR. 2004986 - Dutch Counsil For Acredation
CHỌN NGÔN NGỮ